Какво е затворен въпрос? Печат
Когато един въпрос е затворен, това означава че проблема е отстранен. Индикацията е  в дясно от името на въпроса. Той остава наличен за четене и от двете страни, и при нужда може да бъде подновен.