Как да отворим вече затворен въпрос? Печат
Затворен въпрос може да бъде подновен, като се ползва бутон „Отвори Отново", намиращ се най-долната част на дискусията.

При натискане на бутона „Отвори отново” се появява текстово поле в което може да се напише нов коментар по въпроса и да възобновите темата.