HelpDeskHelp Печат

Информираме Ви, че с цел повишаване качеството на извършваните услуги, Резонанс ООД пуска нова система за техническа поддръжка. Тя е предназначена да автоматизира комуникацията между екипа от консултанти и потребителите. Основни предимства са:

  • За всеки регистриран в системата проблем предоставя детайлна информация за време и място на регистриране, тип, причина, спешност и други;
  • Запазва и документира регистрираните проблеми с дълъг период на активност;
  • Води хронология на проблемите от възникването до решаването им;
  • Предоставя инструмент за подреждане на проблемите по приоритет и време на реакция;

Чрез системата се надяваме да постигнем по-добра комуникация, координация, и чувствително понижаване на времето за реакция при възникване на проблем.

 

 

Последно променен на Сряда, 09 Ноември 2011 16:40