Предлаган софтуер

Банер

Facebook Like

Обслужване на потребителите на локалната мрежа

Включва управление на потребителските профили, членството на потребителите в глобални, универсални, локални и др. групи. Управлява се достъпът им до ресурсите в мрежата. При напускане или постъпване на служител, или при разкриване или закриване на работно място, както и при промяна на организацията на работа на Клиента, се налага преконфигуриране на потребителите, техните права и ресурсите, които ползват. Контролира се ежедневно и поведението на потребителите с цел предотвратяване на злонамерени действия.

Позволява да се ползват общи ресурси, като при това се запазва конфиденциалността на информацията, а ресурсите се използват по-ефективно. Клиентът може да бъде сигурен, че няма да има неоторизиран достъп до квалифицирана информация. Закупената от него техника ще се използва пълноценно. Използването на пътуващи и задължителни потребителски профили дава допълнителни удобства за потребителите.

 

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative