Предлаган софтуер

Банер

Facebook Like

Поддържане в работно състояние хардуера на възложителя.

Отсраняване на появилите се дефекти в оборудването, за което е сключен договор за абонаментно обслужване. Извършват се периодични, планови профилактики по предварително удобрен график, който зависи от типа на устройствата и санитарните условия, в които работят. Води се дневник за дефектите, причините за тях, отстраняването им и вложените материали.

* Когато оборудването не е в гаранционен срок клиентът заплаща само стойността на вложените материали.
* Когато дефектиралото оборудване е доставено от "Резонанс.БГ" ЕООД и е в гаранционен срок клиентът не заплаща нищо.
* Когато дефектиралото оборудване е доствено от друга фирма и е в гаранционен срок към нея, "Резонанс.БГ" ЕООД извършва само първоначална диагностика на проблема и дава препоръки на клиента за отстраяване на дефекта.


Работата с работни станции включва:
* Инсталиране/настройване на операционна система;
* Инсталиране/настройване на стандартни офис програми;
* Включване в мрежата на фирмата ( при наличие на физическа възможност);
* Профилактика;
* Замяна на повреден хардуер ( стойността на повредената част се заплаща отделно), диагностика на повредата с препоръки за ремонт;
* Инсталиране/настройване на антивирусна защита;
* Препоръки за обновяване на оборудването;
* Консултации за закупуване и внедряване на нов софтуер.

Работата с принтери/копири/МФУ/скенери включва:
* Включване към работна станция или в мрежата, настройка;
* Профилактика;
* Диагностика за повреди;
* Препоръки за обновяване на оборудването;

Работата с мрежовото оборудване:
* Включване в мрежата на фирмата ( при наличие на физическа възможност);
* Профилактика;
* Диагностика за повреди;
* Препоръки за обновяване на оборудването;

 

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative