Предлаган софтуер

Банер

Facebook Like

Поддържане на Директорийни услуги

"Резонанс.БГ" ЕООД изгражда и поддържа директорийни услуги, базирани на технологията "Active Directory" на Microsoft. Всички услуги, които са жизнено важни за функционирането на директорията влизат в общ пакет. Те се инсталират във всички обекти на клиента. Включват Домейн Контролер, DNS, DHCP, WINS, Group Policy, File server, Replication between Saites. След като веднъж е инсталирана и настроена обслужването на директорийната услуга се свежда до обслужване на сървърите, които я осигуряват,    

Клиентът трябва да има или да закупи всички необходими лицензи за това - лиценз за съвърите, лиценз за клиентите. Във всеки обект на клиента трябва да има поне един сървър и надеждна връзка между обектите.

Използването на директорийни услуги осигурява контрол на достъпа до ресурсите в ИТ - инфраструктурата на Клиента, помага на потребителите бързо да се ориентират в намирането на необходимите им услуги. Защитава от неоторизиран достъп жизнено важни ресурси на Клиента. Предоставя централизирано управление на компютри, потребители, принтери и др. Предоставя голяма гъвкавост в пренастройването на инфраструктурата. Груповите политики са инструмент, с който се управляват поребители и компютри, като при това на потребителят се дава достъп само до програмите и ресурсите, които са му необходими пряко за работа. Директорийните услуги подготвят ИТ-инфраструктурата за внедряване на ERP система. Те са необходимо условие за надеждната работа на ERP системата.

 

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative