Предлаган софтуер

Банер

Facebook Like

Работа със сървъри

   Работата със сървърите включва наблюдението на всички сървъри на Клиента. Сървърите, които осигуряват директорийната услуга са жизнено важни за работата на всички компютри и потребители в мрежата. Това се прави ежедневно - преглеждат се дневниците на събитията на всички сървъри с цел предварително откриване на проблеми и евентуални компромиси в сигурността на ИТ - инфраструктурата. Периодично се прави архив на директорията с цел въстановяване от проблеми. Включва също пренастройването на различни услуги, предоставяни от сървърите и директорията при евентуални промени в организацията на работа на Клиента.   

 • Инсталиране и настройка на домейнова структура в локалната мрежа на фирмата.
 • Разпределяне правата и организация на достъпа към общите ресурси на мрежата.
 • Въвеждане на вътрешна система за безопасност на политиката на работа в мрежата на фирмата.
 • Инсталиране/ настройване на мрежова антивирусна защита и автоматичното и обновяване.
 • Настройване  достъпа на отделните потребители в локалната мрежа до интернет.
 • Организиране на система за защита от неразрешен достъп към локалната мрежа на клиента от външни потребители от интернет мрежата.
 • Настройки на пощенския сървър на фирмата.
 • Инсталиране/ настройване на система за резервно копиране на важни данни за фирмата.
 • Замяна на повреден хардуер (стойността на повредената част се заплаща отделно) и диагностика на повредата с препоръки за ремонт.
 • Профилактика.
 • Препоръки за обновяване на оборудването.
 • Консултации за избор, закупуване и внедряване на нов софтуер.

 

 

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative